Sort of card

Rate this post

Sort of card là gì?

Sort of card có nghĩa là loại thẻ

Sort of card có nghĩa là loại thẻ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

loại thẻ Tiếng Anh là gì?

loại thẻ Tiếng Anh có nghĩa là Sort of card.

Ý nghĩa – Giải thích

Sort of card nghĩa là loại thẻ.

Đây là cách dùng Sort of card. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Sort of card là gì? (hay giải thích loại thẻ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sort of card là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sort of card / loại thẻ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sort of card mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sort of card .

Read More:   Reverse clutch piston
Back to top button