Spangles

Rate this post

Spangles là gì?

Spangles có nghĩa là Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm

Spangles có nghĩa là Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm Tiếng Anh là gì?

Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm Tiếng Anh có nghĩa là Spangles.

Ý nghĩa – Giải thích

Spangles nghĩa là Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm..

Đây là cách dùng Spangles. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Spangles là gì? (hay giải thích Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spangles là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spangles / Vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spangles mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spangles .

Read More:   Finished draw cord length
Back to top button