Sparking plug gap

Rate this post

Sparking plug gap là gì?

Sparking plug gap có nghĩa là Khe hở bougie

Sparking plug gap có nghĩa là Khe hở bougie.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khe hở bougie Tiếng Anh là gì?

Khe hở bougie Tiếng Anh có nghĩa là Sparking plug gap.

Ý nghĩa – Giải thích

Sparking plug gap nghĩa là Khe hở bougie..

Đây là cách dùng Sparking plug gap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sparking plug gap là gì? (hay giải thích Khe hở bougie. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sparking plug gap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sparking plug gap / Khe hở bougie.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sparking plug gap mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sparking plug gap .

Read More:   消防处大楼 tiếng trung là gì?
Back to top button