Special sewing machine

Rate this post

Special sewing machine là gì?

Special sewing machine có nghĩa là (n) Máy may chuyên dùng

Special sewing machine có nghĩa là (n) Máy may chuyên dùng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy may chuyên dùng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy may chuyên dùng Tiếng Anh có nghĩa là Special sewing machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Special sewing machine nghĩa là (n) Máy may chuyên dùng.

Đây là cách dùng Special sewing machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Special sewing machine là gì? (hay giải thích (n) Máy may chuyên dùng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Special sewing machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Special sewing machine / (n) Máy may chuyên dùng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Special sewing machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Special sewing machine .

Read More:   Indicator colour
Back to top button