Special veiling bobbinet

Rate this post

Special veiling bobbinet là gì?

Special veiling bobbinet có nghĩa là (n) Vải mạng đặc biệt để che mặt

Special veiling bobbinet có nghĩa là (n) Vải mạng đặc biệt để che mặt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải mạng đặc biệt để che mặt Tiếng Anh là gì?

(n) Vải mạng đặc biệt để che mặt Tiếng Anh có nghĩa là Special veiling bobbinet.

Ý nghĩa – Giải thích

Special veiling bobbinet nghĩa là (n) Vải mạng đặc biệt để che mặt.

Đây là cách dùng Special veiling bobbinet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Special veiling bobbinet là gì? (hay giải thích (n) Vải mạng đặc biệt để che mặt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Special veiling bobbinet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Special veiling bobbinet / (n) Vải mạng đặc biệt để che mặt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Special veiling bobbinet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Special veiling bobbinet .

Read More:   女子双打 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button