speed

Rate this post

Two-speed là gì?

Two-speed có nghĩa là Hai tốc độ

Two-speed có nghĩa là Hai tốc độ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hai tốc độ Tiếng Anh là gì?

Hai tốc độ Tiếng Anh có nghĩa là Two-speed.

Ý nghĩa – Giải thích

Two-speed nghĩa là Hai tốc độ..

Đây là cách dùng Two-speed. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Two-speed là gì? (hay giải thích Hai tốc độ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Two-speed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Two-speed / Hai tốc độ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề speed mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về speed .

Read More:   Crankshaft position sensor bracket adjustment
Check Also
Close
Back to top button