Spinning works

Rate this post

Spinning works là gì?

Spinning works có nghĩa là (n) Xưởng sợi con

Spinning works có nghĩa là (n) Xưởng sợi con
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xưởng sợi con Tiếng Anh là gì?

(n) Xưởng sợi con Tiếng Anh có nghĩa là Spinning works.

Ý nghĩa – Giải thích

Spinning works nghĩa là (n) Xưởng sợi con.

Đây là cách dùng Spinning works. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Spinning works là gì? (hay giải thích (n) Xưởng sợi con nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spinning works là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spinning works / (n) Xưởng sợi con. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spinning works mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spinning works .

Read More:   落叶归根 tiếng trung là gì?
Back to top button