Spiral-type glow plug

Rate this post

Spiral-type glow plug là gì?

Spiral-type glow plug có nghĩa là Bougie xông có dây nung nhiều vòng

Spiral-type glow plug có nghĩa là Bougie xông có dây nung nhiều vòng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bougie xông có dây nung nhiều vòng Tiếng Anh là gì?

Bougie xông có dây nung nhiều vòng Tiếng Anh có nghĩa là Spiral-type glow plug.

Ý nghĩa – Giải thích

Spiral-type glow plug nghĩa là Bougie xông có dây nung nhiều vòng..

Đây là cách dùng Spiral-type glow plug. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Spiral-type glow plug là gì? (hay giải thích Bougie xông có dây nung nhiều vòng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spiral-type glow plug là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spiral-type glow plug / Bougie xông có dây nung nhiều vòng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spiral-type glow plug mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spiral-type glow plug .

Read More:   海关税则 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button