Split sole

Rate this post

Split sole là gì?

Split sole có nghĩa là (n) Đế tất hai tầng

Split sole có nghĩa là (n) Đế tất hai tầng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đế tất hai tầng Tiếng Anh là gì?

(n) Đế tất hai tầng Tiếng Anh có nghĩa là Split sole.

Ý nghĩa – Giải thích

Split sole nghĩa là (n) Đế tất hai tầng.

Đây là cách dùng Split sole. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Split sole là gì? (hay giải thích (n) Đế tất hai tầng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Split sole là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Split sole / (n) Đế tất hai tầng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Split sole mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Split sole .

Read More:   手制动器 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button