Spring bracket bushing

Rate this post

Spring bracket bushing là gì?

Spring bracket bushing có nghĩa là Bạc lót giá lắp lò xo

Spring bracket bushing có nghĩa là Bạc lót giá lắp lò xo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bạc lót giá lắp lò xo Tiếng Anh là gì?

Bạc lót giá lắp lò xo Tiếng Anh có nghĩa là Spring bracket bushing.

Ý nghĩa – Giải thích

Spring bracket bushing nghĩa là Bạc lót giá lắp lò xo..

Đây là cách dùng Spring bracket bushing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Spring bracket bushing là gì? (hay giải thích Bạc lót giá lắp lò xo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spring bracket bushing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spring bracket bushing / Bạc lót giá lắp lò xo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spring bracket bushing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spring bracket bushing .

Read More:   Blend
Check Also
Close
Back to top button