Stamped velvet

Rate this post

Stamped velvet là gì?

Stamped velvet có nghĩa là (n) Nhung dập hoa nổi

Stamped velvet có nghĩa là (n) Nhung dập hoa nổi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nhung dập hoa nổi Tiếng Anh là gì?

(n) Nhung dập hoa nổi Tiếng Anh có nghĩa là Stamped velvet.

Ý nghĩa – Giải thích

Stamped velvet nghĩa là (n) Nhung dập hoa nổi.

Đây là cách dùng Stamped velvet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stamped velvet là gì? (hay giải thích (n) Nhung dập hoa nổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stamped velvet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stamped velvet / (n) Nhung dập hoa nổi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stamped velvet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stamped velvet .

Read More:   Approximate
Back to top button