Start boosing

Rate this post

Start boosing là gì?

Start boosing có nghĩa là Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ

Start boosing có nghĩa là Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ Tiếng Anh là gì?

Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ Tiếng Anh có nghĩa là Start boosing.

Ý nghĩa – Giải thích

Start boosing nghĩa là Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ..

Đây là cách dùng Start boosing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Start boosing là gì? (hay giải thích Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Start boosing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Start boosing / Tăng dòng đánh lửa lúc khởi động nhờ nối tắt điện trở phụ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   阿飞 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Start boosing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Start boosing .

Back to top button