Steel flush door

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steel flush door là gì?

Steel flush door có nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn

Steel flush door có nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cửa đi khung xương thép bọc tôn Tiếng Anh là gì?

Cửa đi khung xương thép bọc tôn Tiếng Anh có nghĩa là Steel flush door.

Ý nghĩa – Giải thích

Steel flush door nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn.

Đây là cách dùng Steel flush door. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Steel flush door là gì? (hay giải thích Cửa đi khung xương thép bọc tôn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steel flush door là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steel flush door / Cửa đi khung xương thép bọc tôn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Steel flush door mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Steel flush door .

Read More:   Vertical stripe warp
Check Also
Close
Back to top button