Steel wheel

Rate this post

Steel wheel là gì?

Steel wheel có nghĩa là Bánh xe bằng thép

Steel wheel có nghĩa là Bánh xe bằng thép.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh xe bằng thép Tiếng Anh là gì?

Bánh xe bằng thép Tiếng Anh có nghĩa là Steel wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Steel wheel nghĩa là Bánh xe bằng thép..

Đây là cách dùng Steel wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steel wheel là gì? (hay giải thích Bánh xe bằng thép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steel wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steel wheel / Bánh xe bằng thép.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Steel wheel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Steel wheel .

Read More:   Carrier
Check Also
Close
Back to top button