Stop bracket

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stop bracket là gì?

Stop bracket có nghĩa là vấu đỡ

Stop bracket có nghĩa là vấu đỡ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

vấu đỡ Tiếng Anh là gì?

vấu đỡ Tiếng Anh có nghĩa là Stop bracket.

Ý nghĩa – Giải thích

Stop bracket nghĩa là vấu đỡ.

Đây là cách dùng Stop bracket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Stop bracket là gì? (hay giải thích vấu đỡ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stop bracket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stop bracket / vấu đỡ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stop bracket mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stop bracket .

Read More:   Carbon monoxide
Check Also
Close
Back to top button