Stoplamp

Rate this post

Stoplamp là gì?

Stoplamp có nghĩa là Đèn phanh

Stoplamp có nghĩa là Đèn phanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn phanh Tiếng Anh là gì?

Đèn phanh Tiếng Anh có nghĩa là Stoplamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Stoplamp nghĩa là Đèn phanh..

Đây là cách dùng Stoplamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Stoplamp là gì? (hay giải thích Đèn phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stoplamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stoplamp / Đèn phanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stoplamp mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stoplamp .

Read More:   Lower feed moccasin machine
Back to top button