Strategic planning

Rate this post

Strategic planning là gì?

Strategic planning có nghĩa là (n) Hoạch định chiến lược

Strategic planning có nghĩa là (n) Hoạch định chiến lược
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hoạch định chiến lược Tiếng Anh là gì?

(n) Hoạch định chiến lược Tiếng Anh có nghĩa là Strategic planning.

Ý nghĩa – Giải thích

Strategic planning nghĩa là (n) Hoạch định chiến lược.

Đây là cách dùng Strategic planning. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Strategic planning là gì? (hay giải thích (n) Hoạch định chiến lược nghĩa là gì?) . Định nghĩa Strategic planning là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Strategic planning / (n) Hoạch định chiến lược. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Strategic planning mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Strategic planning .

Read More:   Wheel rim
Check Also
Close
Back to top button