stroke

Rate this post

Up-stroke là gì?

Up-stroke có nghĩa là Hành trình pít-tông đi lên

Up-stroke có nghĩa là Hành trình pít-tông đi lên.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hành trình pít-tông đi lên Tiếng Anh là gì?

Hành trình pít-tông đi lên Tiếng Anh có nghĩa là Up-stroke.

Ý nghĩa – Giải thích

Up-stroke nghĩa là Hành trình pít-tông đi lên..

Đây là cách dùng Up-stroke. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Up-stroke là gì? (hay giải thích Hành trình pít-tông đi lên. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Up-stroke là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Up-stroke / Hành trình pít-tông đi lên.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề stroke mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về stroke .

Read More:   Share of Mind
Back to top button