Subframe and mounting system

Rate this post

Subframe and mounting system là gì?

Subframe and mounting system có nghĩa là Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ

Subframe and mounting system có nghĩa là Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ Tiếng Anh là gì?

Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ Tiếng Anh có nghĩa là Subframe and mounting system.

Ý nghĩa – Giải thích

Subframe and mounting system nghĩa là Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ..

Đây là cách dùng Subframe and mounting system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Subframe and mounting system là gì? (hay giải thích Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Subframe and mounting system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subframe and mounting system / Khung phụ và hệ thống gối đỡ, giá đỡ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   深蓝色 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Subframe and mounting system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Subframe and mounting system .

Check Also
Close
Back to top button