Sun gears and one-way clutch

Rate this post

Sun gears and one-way clutch là gì?

Sun gears and one-way clutch có nghĩa là Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời

Sun gears and one-way clutch có nghĩa là Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời Tiếng Anh là gì?

Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời Tiếng Anh có nghĩa là Sun gears and one-way clutch.

Ý nghĩa – Giải thích

Sun gears and one-way clutch nghĩa là Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời..

Đây là cách dùng Sun gears and one-way clutch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sun gears and one-way clutch là gì? (hay giải thích Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sun gears and one-way clutch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sun gears and one-way clutch / Ly hợp một chiều và bánh răng mặt trời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   材料管理费 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sun gears and one-way clutch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sun gears and one-way clutch.

Check Also
Close
Back to top button