Supply and demand

Rate this post

Supply and demand là gì?

Supply and demand có nghĩa là (n) Cung và cầu

Supply and demand có nghĩa là (n) Cung và cầu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cung và cầu Tiếng Anh là gì?

(n) Cung và cầu Tiếng Anh có nghĩa là Supply and demand.

Ý nghĩa – Giải thích

Supply and demand nghĩa là (n) Cung và cầu.

Đây là cách dùng Supply and demand. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Supply and demand là gì? (hay giải thích (n) Cung và cầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Supply and demand là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Supply and demand / (n) Cung và cầu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Supply and demand mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Supply and demand .

Read More:   肺脓肿 tiếng trung là gì?
Back to top button