Surface discharge plug

Rate this post

Surface discharge plug là gì?

Surface discharge plug có nghĩa là Bougie không có điện cực bìa

Surface discharge plug có nghĩa là Bougie không có điện cực bìa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bougie không có điện cực bìa Tiếng Anh là gì?

Bougie không có điện cực bìa Tiếng Anh có nghĩa là Surface discharge plug.

Ý nghĩa – Giải thích

Surface discharge plug nghĩa là Bougie không có điện cực bìa..

Đây là cách dùng Surface discharge plug. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Surface discharge plug là gì? (hay giải thích Bougie không có điện cực bìa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Surface discharge plug là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Surface discharge plug / Bougie không có điện cực bìa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Surface discharge plug mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Surface discharge plug .

Read More:   引っ込み思案な (ひっこみじあんな) tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button