Surgical cloth

Rate this post

Surgical cloth là gì?

Surgical cloth có nghĩa là (n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật

Surgical cloth có nghĩa là (n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật Tiếng Anh là gì?

(n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật Tiếng Anh có nghĩa là Surgical cloth.

Ý nghĩa – Giải thích

Surgical cloth nghĩa là (n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật.

Đây là cách dùng Surgical cloth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Surgical cloth là gì? (hay giải thích (n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật nghĩa là gì?) . Định nghĩa Surgical cloth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Surgical cloth / (n) Vải mỏng dùng trong phẫu thuật. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Surgical cloth mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Surgical cloth .

Read More:   Sublimation
Back to top button