Swirl chamber

Rate this post

Swirl chamber là gì?

Swirl chamber có nghĩa là Buồng cháy xoáy lốc

Swirl chamber có nghĩa là Buồng cháy xoáy lốc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Buồng cháy xoáy lốc Tiếng Anh là gì?

Buồng cháy xoáy lốc Tiếng Anh có nghĩa là Swirl chamber.

Ý nghĩa – Giải thích

Swirl chamber nghĩa là Buồng cháy xoáy lốc..

Đây là cách dùng Swirl chamber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Swirl chamber là gì? (hay giải thích Buồng cháy xoáy lốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Swirl chamber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Swirl chamber / Buồng cháy xoáy lốc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Swirl chamber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Swirl chamber .

Read More:   黄米 tiếng trung là gì?
Back to top button