Synergetic or synergistic effect

Rate this post

Synergetic or synergistic effect là gì?

Synergetic or synergistic effect có nghĩa là Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ

Synergetic or synergistic effect có nghĩa là Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ Tiếng Anh là gì?

Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ Tiếng Anh có nghĩa là Synergetic or synergistic effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Synergetic or synergistic effect nghĩa là Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ..

Đây là cách dùng Synergetic or synergistic effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Synergetic or synergistic effect là gì? (hay giải thích Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Synergetic or synergistic effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Synergetic or synergistic effect / Hiệu ứng bảo vệ nhờ kết hợp giữa kim loại và chất phủ hữu cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   排球场 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Synergetic or synergistic effect mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Synergetic or synergistic effect .

Check Also
Close
  • ES5
Back to top button