Tailored castune

Rate this post

Tailored castune là gì?

Tailored castune có nghĩa là (n) Bộ quần áo may đo

Tailored castune có nghĩa là (n) Bộ quần áo may đo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bộ quần áo may đo Tiếng Anh là gì?

(n) Bộ quần áo may đo Tiếng Anh có nghĩa là Tailored castune.

Ý nghĩa – Giải thích

Tailored castune nghĩa là (n) Bộ quần áo may đo.

Đây là cách dùng Tailored castune. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tailored castune là gì? (hay giải thích (n) Bộ quần áo may đo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tailored castune là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tailored castune / (n) Bộ quần áo may đo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tailored castune mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tailored castune .

Read More:   Glove compartment lid damper
Check Also
Close
Back to top button