Taxpayers

Rate this post

Taxpayers là gì?

Taxpayers có nghĩa là Người đóng thuế

Taxpayers có nghĩa là Người đóng thuế
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Người đóng thuế Tiếng Anh là gì?

Người đóng thuế Tiếng Anh có nghĩa là Taxpayers.

Ý nghĩa – Giải thích

Taxpayers nghĩa là Người đóng thuế.

Đây là cách dùng Taxpayers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Taxpayers là gì? (hay giải thích Người đóng thuế nghĩa là gì?) . Định nghĩa Taxpayers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Taxpayers / Người đóng thuế. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Taxpayers mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Taxpayers .

Read More:   脳出血 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button