Tensile strength

Rate this post

Tensile strength là gì?

Tensile strength có nghĩa là Sức bền kéo

Tensile strength có nghĩa là Sức bền kéo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sức bền kéo Tiếng Anh là gì?

Sức bền kéo Tiếng Anh có nghĩa là Tensile strength.

Ý nghĩa – Giải thích

Tensile strength nghĩa là Sức bền kéo..

Đây là cách dùng Tensile strength. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tensile strength là gì? (hay giải thích Sức bền kéo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tensile strength là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tensile strength / Sức bền kéo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tensile strength mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tensile strength .

Read More:   corrosion
Check Also
Close
Back to top button