Thick lead pencil

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Thick lead pencil là gì?

Thick lead pencil có nghĩa là bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu)

Thick lead pencil có nghĩa là bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu) Tiếng Anh là gì?

bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu) Tiếng Anh có nghĩa là Thick lead pencil.

Ý nghĩa – Giải thích

Thick lead pencil nghĩa là bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu).

Đây là cách dùng Thick lead pencil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Thick lead pencil là gì? (hay giải thích bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thick lead pencil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thick lead pencil / bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   臀围 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Thick lead pencil mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Thick lead pencil .

Back to top button