Third row safety belt buckle

Rate this post

Third row safety belt buckle là gì?

Third row safety belt buckle có nghĩa là Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba

Third row safety belt buckle có nghĩa là Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba Tiếng Anh là gì?

Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba Tiếng Anh có nghĩa là Third row safety belt buckle.

Ý nghĩa – Giải thích

Third row safety belt buckle nghĩa là Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba..

Đây là cách dùng Third row safety belt buckle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Third row safety belt buckle là gì? (hay giải thích Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Third row safety belt buckle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Third row safety belt buckle / Móc khóa dây đai an toàn hàng ghế thứ ba.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   行政科 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Third row safety belt buckle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Third row safety belt buckle.

Check Also
Close
Back to top button