Thread cutting

Rate this post

Thread cutting là gì?

Thread cutting có nghĩa là sự cắt ren

Thread cutting có nghĩa là sự cắt ren
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

sự cắt ren Tiếng Anh là gì?

sự cắt ren Tiếng Anh có nghĩa là Thread cutting.

Ý nghĩa – Giải thích

Thread cutting nghĩa là sự cắt ren.

Đây là cách dùng Thread cutting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Thread cutting là gì? (hay giải thích sự cắt ren nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thread cutting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thread cutting / sự cắt ren. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Thread cutting mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Thread cutting .

Read More:   Transaxle electronic control system
Check Also
Close
Back to top button