Three-way catalytic converter

Rate this post

Three-way catalytic converter là gì?

Three-way catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác ba tác dụng

Three-way catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác ba tác dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xúc tác ba tác dụng Tiếng Anh là gì?

Bộ xúc tác ba tác dụng Tiếng Anh có nghĩa là Three-way catalytic converter.

Ý nghĩa – Giải thích

Three-way catalytic converter nghĩa là Bộ xúc tác ba tác dụng..

Đây là cách dùng Three-way catalytic converter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Three-way catalytic converter là gì? (hay giải thích Bộ xúc tác ba tác dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Three-way catalytic converter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Three-way catalytic converter / Bộ xúc tác ba tác dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Three-way catalytic converter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Three-way catalytic converter .

Read More:   Three-judge panels (of appellate courts)
Check Also
Close
Back to top button