Throttle body injection

Rate this post

Throttle body injection là gì?

Throttle body injection có nghĩa là Phun đơn điểm

Throttle body injection có nghĩa là Phun đơn điểm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phun đơn điểm Tiếng Anh là gì?

Phun đơn điểm Tiếng Anh có nghĩa là Throttle body injection.

Ý nghĩa – Giải thích

Throttle body injection nghĩa là Phun đơn điểm..

Đây là cách dùng Throttle body injection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Throttle body injection là gì? (hay giải thích Phun đơn điểm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Throttle body injection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Throttle body injection / Phun đơn điểm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Throttle body injection mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Throttle body injection .

Read More:   Wet sump lubrication
Back to top button