Throttle position sensor check

Rate this post

Throttle position sensor check là gì?

Throttle position sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga

Throttle position sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga Tiếng Anh có nghĩa là Throttle position sensor check.

Ý nghĩa – Giải thích

Throttle position sensor check nghĩa là Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga..

Đây là cách dùng Throttle position sensor check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Throttle position sensor check là gì? (hay giải thích Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Throttle position sensor check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Throttle position sensor check / Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Execute

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Throttle position sensor check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Throttle position sensor check .

Back to top button