Thrust washer check

Rate this post

Thrust washer check là gì?

Thrust washer check có nghĩa là Kiểm tra vòng đệm chặn

Thrust washer check có nghĩa là Kiểm tra vòng đệm chặn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra vòng đệm chặn Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra vòng đệm chặn Tiếng Anh có nghĩa là Thrust washer check.

Ý nghĩa – Giải thích

Thrust washer check nghĩa là Kiểm tra vòng đệm chặn..

Đây là cách dùng Thrust washer check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Thrust washer check là gì? (hay giải thích Kiểm tra vòng đệm chặn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thrust washer check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thrust washer check / Kiểm tra vòng đệm chặn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Thrust washer check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Thrust washer check .

Read More:   むすこ tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button