tie

Rate this post

Vertical-tie là gì?

Vertical-tie có nghĩa là neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau

Vertical-tie có nghĩa là neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau Tiếng Anh là gì?

neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau Tiếng Anh có nghĩa là Vertical-tie.

Ý nghĩa – Giải thích

Vertical-tie nghĩa là neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau.

Đây là cách dùng Vertical-tie. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Vertical-tie là gì? (hay giải thích neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vertical-tie là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vertical-tie / neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   断路器触点 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề tie mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về tie .

Back to top button