Tie bar

Rate this post

Tie bar là gì?

Tie bar có nghĩa là Thanh gia cố

Tie bar có nghĩa là Thanh gia cố.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh gia cố Tiếng Anh là gì?

Thanh gia cố Tiếng Anh có nghĩa là Tie bar.

Ý nghĩa – Giải thích

Tie bar nghĩa là Thanh gia cố..

Đây là cách dùng Tie bar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tie bar là gì? (hay giải thích Thanh gia cố. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tie bar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tie bar / Thanh gia cố.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tie bar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tie bar .

Read More:   Sources of information
Check Also
Close
Back to top button