tight

Rate this post

Gas-tight là gì?

Gas-tight có nghĩa là Sự làm kín để chống rò khí

Gas-tight có nghĩa là Sự làm kín để chống rò khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự làm kín để chống rò khí Tiếng Anh là gì?

Sự làm kín để chống rò khí Tiếng Anh có nghĩa là Gas-tight.

Ý nghĩa – Giải thích

Gas-tight nghĩa là Sự làm kín để chống rò khí..

Đây là cách dùng Gas-tight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Gas-tight là gì? (hay giải thích Sự làm kín để chống rò khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gas-tight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gas-tight / Sự làm kín để chống rò khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề tight mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về tight .

Read More:   Records
Check Also
Close
Back to top button