Time unit

Rate this post

Time unit là gì?

Time unit có nghĩa là (n) Đơn vị thời gian

Time unit có nghĩa là (n) Đơn vị thời gian
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đơn vị thời gian Tiếng Anh là gì?

(n) Đơn vị thời gian Tiếng Anh có nghĩa là Time unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Time unit nghĩa là (n) Đơn vị thời gian.

Đây là cách dùng Time unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Time unit là gì? (hay giải thích (n) Đơn vị thời gian nghĩa là gì?) . Định nghĩa Time unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Time unit / (n) Đơn vị thời gian. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Time unit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Time unit .

Read More:   Durable
Back to top button