To bore out an engine

5/5 - (1 bình chọn)

To bore out an engine là gì?

To bore out an engine có nghĩa là Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt

To bore out an engine có nghĩa là Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt Tiếng Anh là gì?

Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt Tiếng Anh có nghĩa là To bore out an engine.

Ý nghĩa – Giải thích

To bore out an engine nghĩa là Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt..

Đây là cách dùng To bore out an engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô To bore out an engine là gì? (hay giải thích Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa To bore out an engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng To bore out an engine / Tăng đường kính xylanh, xoáy xylanh, lên cốt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   現金自動預払機, げんきんじどうよはらいき tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề To bore out an engine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về To bore out an engine.

Check Also
Close
Back to top button