Tone in tone

Rate this post

Tone in tone là gì?

Tone in tone có nghĩa là (n) Hiệu ứng hai màu

Tone in tone có nghĩa là (n) Hiệu ứng hai màu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hiệu ứng hai màu Tiếng Anh là gì?

(n) Hiệu ứng hai màu Tiếng Anh có nghĩa là Tone in tone.

Ý nghĩa – Giải thích

Tone in tone nghĩa là (n) Hiệu ứng hai màu.

Đây là cách dùng Tone in tone. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tone in tone là gì? (hay giải thích (n) Hiệu ứng hai màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tone in tone là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tone in tone / (n) Hiệu ứng hai màu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tone in tone mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tone in tone .

Read More:   Rear door double lock relay
Check Also
Close
Back to top button