Tripcomputer

Rate this post

Tripcomputer là gì?

Tripcomputer có nghĩa là Máy tính hành trình

Tripcomputer có nghĩa là Máy tính hành trình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy tính hành trình Tiếng Anh là gì?

Máy tính hành trình Tiếng Anh có nghĩa là Tripcomputer.

Ý nghĩa – Giải thích

Tripcomputer nghĩa là Máy tính hành trình..

Đây là cách dùng Tripcomputer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tripcomputer là gì? (hay giải thích Máy tính hành trình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tripcomputer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tripcomputer / Máy tính hành trình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tripcomputer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tripcomputer .

Read More:   https://Website của chúng tôi/wang-luo-cun-chu-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
  • dying
Back to top button