Trowel

Rate this post

Trowel là gì?

Trowel có nghĩa là /traʊəl/, cái bay thợ nề

Trowel có nghĩa là /traʊəl/, cái bay thợ nề
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

/traʊəl/, cái bay thợ nề Tiếng Anh là gì?

/traʊəl/, cái bay thợ nề Tiếng Anh có nghĩa là Trowel.

Ý nghĩa – Giải thích

Trowel nghĩa là /traʊəl/, cái bay thợ nề.

Đây là cách dùng Trowel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Trowel là gì? (hay giải thích /traʊəl/, cái bay thợ nề nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trowel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trowel / /traʊəl/, cái bay thợ nề. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Trowel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Trowel .

Read More:   Addition
Check Also
Close
Back to top button