Twin-plate clutch

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Twin-plate clutch là gì?

Twin-plate clutch có nghĩa là Ly hợp hai đĩa

Twin-plate clutch có nghĩa là Ly hợp hai đĩa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ly hợp hai đĩa Tiếng Anh là gì?

Ly hợp hai đĩa Tiếng Anh có nghĩa là Twin-plate clutch.

Ý nghĩa – Giải thích

Twin-plate clutch nghĩa là Ly hợp hai đĩa..

Đây là cách dùng Twin-plate clutch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Twin-plate clutch là gì? (hay giải thích Ly hợp hai đĩa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Twin-plate clutch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Twin-plate clutch / Ly hợp hai đĩa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Twin-plate clutch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Twin-plate clutch .

Read More:   Apron
Back to top button