Twist constant

Rate this post

Twist constant là gì?

Twist constant có nghĩa là (n) Hằng số săn

Twist constant có nghĩa là (n) Hằng số săn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hằng số săn Tiếng Anh là gì?

(n) Hằng số săn Tiếng Anh có nghĩa là Twist constant.

Ý nghĩa – Giải thích

Twist constant nghĩa là (n) Hằng số săn.

Đây là cách dùng Twist constant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Twist constant là gì? (hay giải thích (n) Hằng số săn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Twist constant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Twist constant / (n) Hằng số săn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Twist constant mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Twist constant .

Read More:   Parallel valves
Check Also
Close
Back to top button