Tyre squeal

Rate this post

Tyre squeal là gì?

Tyre squeal có nghĩa là Tiếng rít của vỏ xe

Tyre squeal có nghĩa là Tiếng rít của vỏ xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng rít của vỏ xe Tiếng Anh là gì?

Tiếng rít của vỏ xe Tiếng Anh có nghĩa là Tyre squeal.

Ý nghĩa – Giải thích

Tyre squeal nghĩa là Tiếng rít của vỏ xe..

Đây là cách dùng Tyre squeal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tyre squeal là gì? (hay giải thích Tiếng rít của vỏ xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tyre squeal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tyre squeal / Tiếng rít của vỏ xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tyre squeal mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tyre squeal .

Read More:   Brass zipper
Check Also
Close
Back to top button