U字领 tiếng trung là gì?

Rate this post

U字领 tiếng trung là gì?

U字领 tiếng trung có nghĩa là cổ chữ u (u zì lǐng )

U字领 tiếng trung có nghĩa là cổ chữ u (u zì lǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

cổ chữ u (u zì lǐng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là U字领 .

Ý nghĩa – Giải thích

U字领 tiếng trung nghĩa là cổ chữ u (u zì lǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo..

Đây là cách dùng U字领 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang U字领 tiếng trung là gì? (hay giải thích cổ chữ u (u zì lǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa U字领 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng U字领 tiếng trung / cổ chữ u (u zì lǐng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề U字领 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về U字领 tiếng trung là gì?.

Read More:   어디가 아프십니까? tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button