U I 形压力表 tiếng trung là gì?

Rate this post

U I 形压力表 tiếng trung là gì?

U I 形压力表 tiếng trung có nghĩa là áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo )

U I 形压力表 tiếng trung có nghĩa là áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là U I 形压力表 .

Ý nghĩa – Giải thích

U I 形压力表 tiếng trung nghĩa là áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng U I 形压力表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật U I 形压力表 tiếng trung là gì? (hay giải thích áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa U I 形压力表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng U I 形压力表 tiếng trung / áp kế chữ u i (u i xíng yālì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Deluxe

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề U I 形压力表 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về U I 形压力表 tiếng trung là gì?.

Back to top button