Unbalance

Rate this post

Unbalance là gì?

Unbalance có nghĩa là không cân bằng

Unbalance có nghĩa là không cân bằng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

không cân bằng Tiếng Anh là gì?

không cân bằng Tiếng Anh có nghĩa là Unbalance.

Ý nghĩa – Giải thích

Unbalance nghĩa là không cân bằng.

Đây là cách dùng Unbalance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Unbalance là gì? (hay giải thích không cân bằng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unbalance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unbalance / không cân bằng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unbalance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unbalance .

Read More:   酒吧座椅 tiếng trung là gì?
Back to top button