Uncalled capital

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Uncalled capital là gì?

Uncalled capital có nghĩa là Vốn chưa gọi

Uncalled capital có nghĩa là Vốn chưa gọi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Vốn chưa gọi Tiếng Anh là gì?

Vốn chưa gọi Tiếng Anh có nghĩa là Uncalled capital.

Ý nghĩa – Giải thích

Uncalled capital nghĩa là Vốn chưa gọi.

Đây là cách dùng Uncalled capital. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Uncalled capital là gì? (hay giải thích Vốn chưa gọi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Uncalled capital là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uncalled capital / Vốn chưa gọi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Uncalled capital mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Uncalled capital .

Read More:   Buttonhole welt
Check Also
Close
Back to top button